P8310604.JPG

WRitten and directed by

Benjamin Schilperoort

Music by

KURT WEILL

Designed by

MI LY

With 

Kristy Swift LOTTE LENYA
                                                   

Richard RITTElMANN KURT WEILL

EMILIE CAVALLO VOICE BRECHT PASETTI KAISER

and  FABRICE BIBAS PIANO

Photography Emilien Brunelière